Regulamin ZFŚS w SOSW

załącznik nr 1 - oświadczenie o dochodach

załacznik nr 2 -  wniosek o dofin wypoczynku

załącznik nr 3 - wniosek o przyznanie zapomogi finansowej

załączni nr 4 - wniosek o przyznanie zapomogi w okresie zimowym

załącznik nr 5 -wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe

załacznik nr 6 - roczny plan rzeczowo-finans. ZFŚS

załącznik nr 7 - tabela dofinansowania do działalnosci socj.