Warunki przyjęcia

Osoby zainteresowane współpracą z naszym Ośrodkiem i umieszczeniem dziecka w naszej szkole prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu z przygotowanym zestawem dokumentów.

  • Podanie (do pobrania w zakładce strefa rodzica)
  • 1 zdjęcie
  • świadectwo ukończenia szkoły (w przypadku Gimnazjum, ZSZ i Technikum)
  • orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
  • skrócony odpis aktu urodzenia (z poświadczeniem zameldowania na stałe i nr PESEL)
  • dokumentacja medyczna
  • podanie o przyjęcie do internatu (dla osób zamiejscowych)
  • skierowanie od Starostwa miejsca zamieszkania o przekazaniu ucznia do Starostwa Powiatu żarskiego