ODWSM - Strefa nauczyciela

Niekonwencjonalne metody nauczania:

terapia biofedback

nauczyciel- Izabela Wrońska

Terapia ma na celu:

 

 • poprawienie czynności fal mózgowych w trenowanych punktach,
 • hamowanie występowania wolnych czystości mózgu,
 • wyciszenie uczniów nadpobudliwych,
 • zwiększenie długości czasu koncentracji u dzieci z zaburzeniami uwagi,
 • zwiększenie dobrego samopoczucia u uczniów,
 • zmniejszenie zachowań impulsywności.
Doświadczanie świata

Jest to specyficzna Sala, stworzona z myślą i dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, które mają trudności z odbiorem oraz interpretacją bodźców pochodzących z otoczenia. Głównym celem terapii jest doświadczanie świata wszystkimi zmysłami: wzroku, dotyku, słuchu i węchu. W pomieszczeniu tym dziecko poddawane jest wpływowi różnorodnych bodźców dźwiękowych, świetlnych, zapachowych i mechanicznych.

W czasie terapii wytwarzamy właściwą atmosferę i przestrzegamy podstawowych zasad: nie stawiamy wymagań nie wydajemy poleceń zostawiamy dziecku możliwość wyboru.

sala kinezjologii
 

Celem metod Kinezjologicznych jest:

 • aktywizacja mechanizmów naturalnego rozwoju
 • wykorzystanie naturalnych możliwości uczenia się (naturalnych koordynacji i nawyków)
 • integracja funkcji półkul mózgowych
 • integracja funkcji poziomów rozwoju mózgu
 • rozwój ruchowy, emocjonalny i intelektualny

Kinezjologia Edukacyjna skierowana jest do:

dzieci

 • z deficytami uwagi (lęk, agresja)
 • ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia itp.)
 • o specyficznych potrzebach edukacyjnych (upośledzenie umysłowe, autyzm, zespół Downa)>
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • z zaburzeniami sfery motywacyjnej

młodzieży i dorosłych

 • z trudnościami w podejmowaniu decyzji oraz określaniu celów życiowych,
 • poprawa funkcjonowania umysłu (pamięć, koncentracja),
 • terapia stresu (egzaminy, klasówki, rozmowy kwalifikacyjne),
 • poprawa koordynacji i percepcji otoczenia (egzaminy wymagające sprawności postrzegania i koordynacji np.: na prawo jazdy)
terapia tomatis

Cel główny: wspieranie koncentracji, jakości uczenia się oraz rozwijanie zdolności językowych i komunikacyjnych, a także zwiększanie kreatywności oraz poprawa zachowań społecznych.

Cele szczegółowe:

 • Polepszanie koordynacji ruchowej
 • Polepszanie radzenia sobie z emocjami i ze stresem
 • Zwiększanie koncentracji i lepsze zapamiętywanie
 • Zmniejszanie liczby popełnianych błędów ortograficznych
 • Skuteczniejsza nauka języków obcych
 • Lepsze wykorzystanie posiadanego potencjału

Metoda polega na słuchaniu dźwięków poprzez urządzenie zwane „elektronicznym uchem”, które jest idealnym modelem ludzkiego ucha – „ćwiczy” ono ucho w taki sposób, aby mogło pracować bez zakłóceń. Ćwiczenia te stymulują centralny system nerwowy, a w szczególności korę mózgową, która stanowi centrum myślenia. Stymulacja ucha odbywa się poprzez dźwięki o określonej, zróżnicowanej częstotliwości.

Trening składa się z sesji słuchania oraz pracy z głosem poprzedzonych testem, który pozwala dopasować program sesji do indywidualnych potrzeb. Proces kształcenia uwagi słuchowej monitorowany jest w trakcie trwania treningu. Terapia ta polega na słuchaniu odpowiednio przygotowanego materiału dźwiękowego przez specjalne słuchawki, gdzie dźwięki podawane są drogą powietrzną oraz kostną. Program stymulacji obejmuje 180 seansów przeprowadzanych w 5 sesjach. Jeden seans to 30-minutowy blok dźwiękowy. Dziennie odbywają się 4 seanse.

logopedia
tu będzie tekst
tytul
text
tytul

text

tytul

text

tytul

text

Konkursy:

konkurs