Kadra

WYJĄTKOWE MIEJSCA TWORZĄ WYJĄTKOWI LUDZIE. 

Nauczyciele i wychowawcy w naszych szkołach i internacie to wykwalifikowani pedagodzy, terapeuci i rewalidanci z wieloletnim doświadczeniem. Większość ukończyła studia podyplomowe i posiada uprawnienia do nauczania dodatkowych przedmiotów. Celem nadrzędnym dla nas jest przygotowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do samodzielności i aktywności w dalszym życiu.

Stawiamy na:

- wsparcie wszechstronnego rozwoju każdego ucznia i wychowanka,

- rozwój zainteresowań i uzdolnień,

- zapewnienie bezpiecznych warunków w szkole i internacie,

- naukę i wychowanie w atmosferze akceptacji,

Chcemy, żeby każdy uczeń i wychowanek mógł odnieść sukces w edukacji, a do szkoły przychodził z chęcią i uśmiechem.

MĄRZE WYMAGAMY, ALE TEŻ MĄDRZE WSPIERAMY

Sulikowska Barbara dyrektor Ośrodka zajęcia z autystami

Beata Prowancka – Szelest zastępca dyrektora Ośrodka historia, język polski

Ewa Stec kierownik internatu

Anna BilińskaNowak edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja indywidualna, wychowawca klasy IIIa

Elżbieta Braun religia

Olga Chmiel teoretyczne przedmioty zawodowe, rewalidacja indywidualna, wychowawca klasy Ik i Ic

Violetta Franczak biologia, chemia, wychowanie do życiz w rodzinie, rewalidacja indywidualna, wychowawca klasy IIIa gim

Agnieszka Godecka historia, wiedza o społeczeństwie, plastyka, rewalidacja indywidualna

Katarzyna Gruber terapeuta Tomatisa, logopedia, rewalidacja indywidualna

Jolanta Hojda praktyczne przedmioty zawodowe, wychowawca klasy IIIka

Grażyna Janik język niemiecki, rewalidacja indywidualna

Małgorzata Jaśkowiak logopedia

Marek Konieczny muzyka

Alina Kopala edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja indywidualna, wychowawca klasy III b

Beata Kowal matematyka, informatyka, rewalidacja indywidualna, wychowawca klasy VI a

Paulina Król świetlica

Krzyżańska Grażyna wychowawca internatu grupa III

Elżbieta Kuberska praktyczne przedmioty zawodowe, rewalidacja indywidualna, wychowawca klasy IIIk

Alina Łukaszewicz wychowawca internatu międzyszkolnego

Aneta Mićko nauczyciel w ZET, teoretyczne przedmioty zawodowe

Danuta Piniuta wychowawca internatu grupa II, rewalidacja indywidualna

Mirosława Rochoń wychowawca internatu grupa IV

Krzysztof Ruciński edukacja dla bezpieczeństwa, praktyczne przedmioty zawodowe, rewalidacja indywidualna

Angelika Rybczyńska wychowanie fizyczne, rewalidacja indywidualna, wychowawca klasy VIIb

Leokadia Sienkiewicz wychowawca internatu grupa I

Agnieszka Sowa wychowawca internatu

Katarzyna Spacjer pedagog

Dorota Szkwarek język polski, biblioteka, wychowawca klasy Vb

Agnieszka Szymczak edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja indywidualna, wychowawca klasy I-IIa

Halina Szyszkowska matematyka i technika, rewalidacja indywidualna,   wychowawca klasy Va

Wojciech Tadla język angielski

ks. Ryszard Walner religia

Leszek Wantoła praktyczne przedmioty zawodowe, fizyka, rewalidacja indywidualna,  wychowawca klasy VIIIa

Katarzyna Wasilewska geografia, przyroda, rewalidacja indywidualna, wychowawca klasy VIIa

Małgorzata Węgłowska – Kanarek psycholog

Marcin Wojtalewicz wychowanie fizyczne, rewalidacja indywidualna

Izabela Wrońska terapeuta BFB, rewalidacja indywidualna

Danuta Zajączkowska język polski, wychowawca klasy IVa

Ewa Ziółkowska matematyka, podstawy przedsiębiorczości, doradca zawodowy, rewalidacja indywidualna, wychowawca klasy IIk

Katarzyna Żurawska wychowawca internatu grupa I-II