Kadra

           Nauczyciele i wychowawcy w naszych szkołach i internacie to wykwalifikowani pedagodzy,  terapeuci i rewalidanci z wieloletnim doświadczeniem. Większość ukończyła studia podyplomowe i posiada uprawnienia do nauczania dodatkowych przedmiotów. Celem nadrzędnym dla nas jest przygotowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
do samodzielności i aktywności w dalszym życiu.
Stawiamy na:
 - wsparcie wszechstronnego rozwoju każdego ucznia i wychowanka,
 - rozwój zainteresowań i uzdolnień,
 - zapewnienie bezpiecznych warunków w szkole i internacie,
 - naukę i wychowanie w atmosferze akceptacji,

Chcemy, żeby każdy uczeń i wychowanek mógł odnieść sukces w edukacji, a do szkoły przychodził
z chęcią i uśmiechem.
Sulikowska Barbara: dyrektor Ośrodka, zajęcia z autystami, nauczyciel dyplomowany, studia podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju
i edukacji uczniów z autyzmem, Zarządzanie oświatą;

Beata Prowancka – Szelest: zastępca dyrektora Ośrodka, nauczyciel historii, języka polskiego, nauczyciel dyplomowany z przygotowaniem surdopedagogicznym i oligofrenopedagogicznym, studia podyplomowe Organizacja i zarządzanie placówką oświatową, Resocjalizacja
i socjoterapia, kursy języka migowego II stopnia;

Ewa Stec: kierownik internatu, wychowawca w internacie, nauczyciel dyplomowany z przygotowaniem surdopedagogicznym
i oligofrenopedagogicznym, studia podyplomowe Organizacja
i zarządzanie placówką oświatową, kursy języka migowego;

Anna Bilińska – Nowak: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta rewalidacji indywidualnej, wychowawca klasy III a, nauczyciel mianowany
z przygotowaniem surdopedagogicznym i oligofrenopedagogicznym, Trener/wykładowca języka migowego;

Elżbieta Braun: nauczyciel religii, nauczyciel dyplomowany z przygotowaniem surdopedagogicznym i oligofrenopedagogiczny, studia podyplomowe Resocjalizacja i socjoterapia, Zarządzanie Oświatą, Terapeuta Tomatisa
i Kinezjologii;

Olga Chmiel: nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych, terapeuta rewalidacji indywidualnej, wychowawca klasy I k i I c, nauczyciel mianowany
z przygotowaniem surdopedagogicznym i oligopedagogicznym, studia podyplomowe Resocjalizacja i socjoterapia;

Violetta Franczak: nauczyciel biologii, chemii, wychowania do życia
w rodzinie, terapeuta rewalidacji indywidualnej, wychowawca klasy III a gim, nauczyciel dyplomowany z przygotowaniem surdopedagogicznym, studia podyplomowe Resocjalizacja i socjoterapia, kurs języka migowego II stopnia;


Agnieszka Godecka: nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, plastyki, terapeuta rewalidacji indywidualnej, nauczyciel dyplomowany
z przygotowaniem surdopedagogicznym i oligopedagogicznym, studia podyplomowe Resocjalizacja i socjoterapia, Sztuka, Kursy języka migowego III stopnia;

Katarzyna Gruber: terapeuta Tomatisa, logopedii i rewalidacji indywidualnej, nauczyciel dyplomowany z przygotowaniem surdopedagogicznym, studia podyplomowe Resocjalizacja i socjoterapia, Terapia pedagogiczna;

Jolanta Hojda: nauczyciel praktycznych przedmiotów zawodowych, pracowni gastronomicznej, wychowawca klasy III ka, nauczyciel dyplomowany
z przygotowaniem surdopedagogicznym i oligopedagogicznym, studia podyplomowe Resocjalizacja i socjoterapia;

Grażyna Janik: nauczyciel języka niemieckiego, języka polskiego, terapeuta rewalidacji indywidualnej, nauczyciel mianowany z przygotowaniem oligofrenopedagogicznym;

Małgorzata Jaśkowiak: terapeuta logopedii, nauczyciel języka polskiego, nauczyciel dyplomowany z przygotowaniem surdopedagogicznym i oligofrenopedagogicznym, studia podyplomowe Resocjalizacja
i socjoterapia;

Marek Konieczny: nauczyciel muzyki, nauczyciel dyplomowany, studia podyplomowe Zarządzanie oświatą;

Alina Kopala: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta rewalidacji indywidualnej, wychowawca klasy III b, nauczyciel dyplomowany z przygotowaniem surdopedagogicznym i oligofrenopedagogicznym, studia podyplomowe Resocjalizacja i socjoterapia, Trener/wykładowca języka migowego;

Beata Kowal: nauczyciel matematyki, informatyki, terapeuta rewalidacji indywidualnej, wychowawca klasy VI a, nauczyciel dyplomowany z przygotowaniem surdopedagogicznym i oligofrenopedagogicznym, studia podyplomowe Informatyka, Komunikacja alternatywna – Makaton;

Paulina Król: nauczyciel świetlicy z przygotowaniem pedagogicznym, studia Resocjalizacja i profilaktyka oraz niedostosowanie społeczne, studia podyplomowe Opiekuńczo – wychowawcze, w trakcie studia podyplomowe Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Oligofrenopedagogika;

Krzyżańska Grażyna: wychowawca internatu grupa III, nauczyciel dyplomowany z przygotowaniem surdopedagogicznym i oligofrenopedagogicznym, studia podyplomowe Resocjalizacja i socjoterapia, Logopedia z terapią pedagogiczną, licencjat Praca i opiekuńcza i specjalna, studia Resocjalizacja i profilaktyka niedostosowanych społecznie;

Elżbieta Kuberska: nauczyciel praktycznych przedmiotów zawodowych, terapeuta rewalidacji indywidualnej, wychowawca klasy III k, nauczyciel mianowany z przygotowaniem surdopedagogicznym i oligofrenopedagogicznym, studia Praca socjalna i resocjalizacja – licencjat, kursy języka migowego II stopnia;

Alina Łukaszewicz: wychowawca internatu międzyszkolnego, filolog rusycysta, nauczyciel mianowany, kurs Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza;

Aneta Mićko: wychowawca i nauczyciel w ZET oraz teoretycznych przedmiotów zawodowych kucharz i cukiernik, nauczyciel dyplomowany z przygotowaniem surdopedagogicznym i oligofrenopedagogicznym;

Danuta Piniuta: wychowawca internatu grupa II, terapeuta rewalidacji indywidualnej, kinezjologii i BFB, nauczyciel dyplomowany z przygotowaniem surdopedagogicznym i oligofrenopedagogicznym, studia podyplomowe Logopedia, Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza;


Mirosława Rochoń: wychowawca internatu grupa IV, nauczyciel mianowany, studia Praca socjalna i resocjalizacja, kursy języka migowego II stopnia, Europejski Kurs Komputerowy ECDL;

Krzysztof Ruciński: nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, praktycznych przedmiotów zawodowych, nauczyciel mianowany z przygotowaniem surdopedagogicznym;

Angelika Rybczyńska: nauczyciel wychowania fizycznego, wychowania do życia w rodzinie, terapeuta rewalidacji indywidualnej, instruktor pływania, trener II klasy piłki siatkowej, wychowawca klasy VII b, nauczyciel dyplomowany z przygotowaniem surdopedagogicznym
i oligofrenopedagogicznym, studia podyplomowe Resocjalizacja i socjoterapia, kurs Aerobiku leczniczego;

Leokadia Sienkiewicz: wychowawca internatu grupa I, nauczyciel dyplomowany z przygotowaniem surdopedagogicznym i oligofrenopedagogicznym, studia podyplomowe Resocjalizacja i socjoterapia;

Agnieszka Sowa: wychowawca internatu, nauczyciel mianowany z przygotowaniem surdopedagogicznym i oligofrenopedagogicznym;

Katarzyna Spacjer: pedagog szkolny, nauczyciel dyplomowany z przygotowaniem surdopedagogicznym i oligofrenopedagogicznym, studia podyplomowe Resocjalizacja i socjoterapia;

Dorota Szkwarek: nauczyciel języka polskiego, biblioteki, wychowania do życia w rodzinie, wychowawca klasy V b, nauczyciel dyplomowany z przygotowaniem surdopedagogicznym i oligofrenopedagogicznym, studia podyplomowe Resocjalizacja i socjoterapia, kursy języka migowego II stopnia;

Agnieszka Szymczak: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta rewalidacji indywidualnej, Tomatisa, logorytmiki, wychowawca klasy I-II a, nauczyciel dyplomowany z przygotowaniem surdopedagogicznym i oligofrenopedagogicznym, Trener/ wykładowca języka migowego;


Halina Szyszkowska: nauczyciel matematyki i techniki, terapeuta rewalidacja indywidualna, wychowawca klasy V a, nauczyciel dyplomowany z przygotowaniem surdopedagogicznym, oligofrenopedagogicznym, studia podyplomowe Resocjalizacja i socjoterapia, kursy języka migowego II stopnia;

Wojciech Tadla: nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel dyplomowany z przygotowaniem surdopedagogicznym, studia podyplomowe Resocjalizacja i socjoterapia, Informatyka;

Ks. Ryszard Walner: nauczyciel religii, diecezjalny pasterz niesłyszących, nauczyciel mianowany, członek ogólnopolskiego zespołu tworzącego pojęcia religijne w języku migowym;

Leszek Wantoła: nauczyciel fizyki, teoretycznych przedmiotów zawodowych, terapeuta rewalidacji indywidualnej, wychowawca klasy VIII a, nauczyciel dyplomowany z przygotowaniem surdopedagogicznym i oligofrenopedagogicznym, studia podyplomowe Resocjalizacja
i socjoterapia, Informatyka, Matematyka;

Katarzyna Wasilewska: nauczyciel geografii, przyrody, terapeuta rewalidacji indywidualnej, wychowawca klasy VII a, nauczyciel dyplomowany z przygotowaniem surdopedagogicznym i oligofrenopedagogicznym, studia podyplomowe Resocjalizacja i socjoterapia, kursy języka migowego II stopnia;

Małgorzata Węgłowska – Kanarek: psycholog, pedagog, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, terapeuta BFB, nauczyciel dyplomowany, studia podyplomowe Resocjalizacja i socjoterapia;

Marcin Wojtalewicz: nauczyciel wychowania fizycznego, terapeuta rewalidacji indywidualnej, nauczyciel dyplomowany z przygotowaniem surdopedagogicznym, studia podyplomowe Gimnastyka korekcyjna;

Izabela Wrońska: terapeuta BFB, terapeuta rewalidacji indywidualnej, nauczyciel dyplomowany z przygotowaniem surdopedagogicznym i oligofrenopedagogicznym, studia podyplomowe Resocjalizacja i socjoterapia;


Danuta Zajączkowska: nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy IV a, nauczyciel dyplomowany z przygotowaniem, surdopedagogicznym studia podyplomowe Resocjalizacja i socjoterapia, Bibliotekoznawstwo, kursy języka migowego III stopnia;

Ewa Ziółkowska: nauczyciel matematyki, podstaw przedsiębiorczości, doradca zawodowego, terapeuta rewalidacja indywidualnej, wychowawca klasy II k, nauczyciel dyplomowany z przygotowaniem surdopedagogicznym i oligofrenopedagogicznym, studia podyplomowe Resocjalizacja i socjoterapia, Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość;

Katarzyna Żurawska: wychowawca internatu grupa I-II, nauczyciel stażysta z przygotowaniem surdopedagogicznym, studia Poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne, Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, Terapia zajęciowa i psychomotoryka, Surdopedagogika – licencjat.