Realizowane projekty

Ośrodek realizuje program stypendialny starostwa powiatu żarskiego, doposażono placówkę w pomoce dydaktyczne i pracownie specjalistyczne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa środków PEFRON:

 • pracownia BFB,
 • Tomatisa,
 • „Doświadczania świata”,
 • pracownia słuchu,
 • pracownię kinezjologii

Realizowano projekty:

 • „Edukacja”
 • Klub Młodego Lubuszanina
 • Chcemy usłyszeć i zrozumieć świat
 • 4 kroki
 • Radosna Szkoła

Obecnie realizujemy projekty:

 • „Uwaga, sposób na sukces”
 • 4 kroki
 • Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”