ODWSM - Strefa nauczyciela
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w nowych regulacjach prawnych

Przygotowanie IPET i PDW dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych Pobierz prezentację

Odtajnione zadania PISA
Procedury postępowania
PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2014/2015
PROGRAM PROFILAKTYKI
Zebrania z rodzicami

W dniu zebrania z rodzicami nauczyciele nie mający wychowawstwa w godzinach 12:00 – 13:00 oczekują Państwa w pokoju nauczycielskim celem konsultacji.

 Wszystkie zebrania rozpoczynają się o godzinie 12:00

1 września – spotkania z wychowawcami, zapoznanie z dokumentacją Ośrodka,

26 października – pedagogizacja, spotkanie z przedstawicielami Rady Rodziców, spotkania z wychowawcami

14 grudnia – spotkania z wychowawcami, przedstawienie ocen proponowanych

01 lutego – spotkania z w wychowawcami przedstawienie ocen semestralnych

22 marca – spotkania z wychowawcami i pedagogizacja

22 maja – spotkania z wychowawcami, oceny proponowane na koniec roku szkolnego

STATUTY
Wewnątrzszkolny system oceniania
Ipet w nowej formie