Kontakt

OŚRODEK DLA DZIECI Z WADAMI SŁUCHU I MOWY
IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO
UL. SPOKOJNA 2
68 – 200 ŻARY
TEL. 68 374 30 59
www.odwsm.pl
e-mail: sekretariat@odwsm.pl

Formularz kontaktowy